Emxhakeni

UMnu uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu eFNB Wealth and Investments Solutions

Isithombe: Sithunyelwe

I-FNB isanda kumemezela ukuthi abantu sebezokwazi ukuthenga amasheya ezinkampanini ezifana noNetflix, u-Apple, u-Amazon, uFacebook nezinye ngokutshala uR10 nje isheya ngendlela yokutshala imali ebizwa nge-Exchange Traded Note. Ingabe abantu kumele babe nesasasa ngempela ngaloku futhi yini ubungozi obuhambisana nale ndlela yokutshala imali? USLINDILE KHANYILE uyabika

I-FNB imemezele ngeqholo ukuthi ngoR10 nje vo noma wubani angaba wumnikazi wamasheya ezikhondlakhondleni ezingo-Apple, uFacebook, u-Netflix, u-Amazon, uMicrosoft, uCoca-Cola, iTesla, i-Alphabet noMcDonald’s.

Kusenenqwaba engasiboni isidingo sokuba nencwadi yefa kodwa lokhu kubonakala kushintsha kancane ngenxa yeCOVID-19. INTATHELI YOMBELE iyabika

ISONTO lokugcina enyangeni ka-Okthoba kuba yisonto lokugqugquzela abantu ukuthi basukumele ukuqinisekisa ukuthi banayo incwadi yefa nechaza kabanzi ukuthi bafisa kwenzakaleni ngempahla yabo uma bedlula emhlabeni.

UNksz uPhumelele Ndumo, umeluleki wezezimali

Isithombe: Sithunyelwe

Abantu abagade ingozi yentela futhi bangaxhamazeli endleleni abakhokhela ngayo izikweletu njengoba bebaningi abaphelelwe yimisebenzi ngenxa yeCOVID-19. Lesi yiseluleko sikaNksz uPhumelele Ndumo, umeluleki wezezimali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ABANTU abadiliziwe njengoba kuqubuke iCOVID-19 nabazothola imali yabo yempesheni kanjalo neyokudilizwa kumele baqaphele imali yabo ingagcini iphelela kwintela ngenxa yendlela abakhetha ukuyisebenzisa ngayo.

Izigaba eziyisithupha zokulungiselela ukuthatha umhlalaphansi njengosomabhizinisi

UKUBALULEKA kwamabhizinisi nosomabhizinisi kuhlale kugcizelelwa. Imbangela yaloku kungaba wukuthi osomabhizinisi badala izinsiza ezintsha nemikhiqizo emisha, bakhulise umnotho.

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd