I-RBM imemezele ukuthi isiyitholile imvume yokuqhubeka nohlelo lokuthuthukisa umphakathi, iSocial and Labour Plan (iSLP3) emNyangweni wezokuMbiwa Phansi namaNdla. Ithe izosebenzisa uR249 million ngaphansi kweMine Community Development, okuwuhlelo lweminyaka eyisihlanu, u-2020 kuya ngo-2024. Imiphakathi ezohlomula yiKwaSokhulu, KwaDube, KwaMkhwanazi naKwaMbonambi.

Share this now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page