I-SOUTH African Reserve Bank (iSARB) igubha iminyaka ewu-100 yaqala ukukhipha imali engamaphepha. Mhla ka-19 Ephreli 2022 kuhlangane iminyaka ewu-100 selokhu iSARB yakhipha imali yokuqala engamaphepha. Imali engamaphepha yakhishwa emva kwezinyanga eziwu-10 kusungulwe iSARB mhla ka-30 Juni 1921.

Share this now
You cannot copy content of this page