I-Standard Bank yethule namhlanje umbiko wezimali wohhafu wonyaka ophele ngoJuni 30. Leli bhange lithe nakuba likwazi ukuzibamba ziqine kodwa ukuhlasela kweCOVID-19 kuzwelile, ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika. Imali leli bhange eliyibeke eceleni ukuhlinzekela lezo zikweletu amakhasimende alo azohluleka wukuzikhokha inyuke yafinyelela kuR11.3 billion nokucishe kuphindaphindwe kathathu uma kuqhathaniswa nohhafu wango-2019. Lokhu yikho okube nomthelela ekutheni kwehle inzuzo ngo-40%, yaba nguR7.7 billion.

Share this now

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page