Ibhange lakwa-ABSA limemezele ukuthi seliqoke uNkk Nonhlanhla Sylvia Mjoli-Mncube kwibhodi yalo. UNkk Mjoli-Mncube unoxhaxha lweziqu azithole kuleli naphesheya kanti useke waba ngumeluleki wezomnotho ehhovisi likaMengameli futhi wahlala nakumabhodi ezinye izinkampani nazo ezihweba kwi-JSE. Njemanje elinye ibhodi akulona ele-Zeder Investment.

Share this now

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page