IKOMIDI lasePhalamende elibhekelele ukuqokwa koMcwaningimabhuku-jikelele liphakamise ukuthi kuqokwe uNksz uTsakani Maluleke njengoMcwaningimabhuku-jikelele omusha.

Share this now

UMcwaningimabhuku-jikelele osezoshenxa, uMnu uKimi Makwetu, umbongele uNksz uMaluleke. UMakwetu uthe akangabazi ukuthi uNksz uMaluleke ukulungele ukwenza lo msebenzi. Osekuzolandela manje wukuthi iPhalamende kumele lisemukele lesi siphakamiso bese lisidlulisela kuMengameli, okuzothi uma esesivumile bese eyaqokwa ngokugcwele uNksz uMaluleke.

You cannot copy content of this page