Inkunz’ emidwayidwa

UMnu uMteto Nyati, isikhulu esiphezulu e-Altron

Izithombe: Zithunyelwe

Kuwukucasha ngesithupha ukungabuqondisi ubugwegwe emsebenzini ngoba unqena ukuthi kuzothiwa awunabo ubuntu. Isikhulu esiphezulu e-Altron uMnu uMteto Nyati sixoxe noSLINDILE KHANYILE ngaloku nokunye

ABAPHATHI abamnyama abayeke ukugwema ukuthathela abantu abangawuhloniphi umsebenzi izinyathelo ngoba besaba ukuthi kuzothiwa abanabo ubuntu. Akukho lapho isintu sigqugquzela khona ukungaziphathi kahle emsebenzini.

UNksz uZodwa Msimang usihlalo we-Ikhono Thrive Global

Izithombe: Zithunyelwe

UNEMINYAKA ewu-22 asungula inkampani ehlela imicimbi nezingqungquthela. Kunokuthi atatazele uma kuhlasela iCOVID-19, uqinise ekubhekeni amathuba amasha kwezinye izimboni kanti nakhona ekuhlelweni kwemicimbi kuqhamuke izindlela ezintsha. USihlalo we-Ikhono Thrive Global uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWASHESHE kwamcacela uma eqala ukuhlela imicimbi ukuthi uselutholile ubizo lwakhe nokungakho namanje esaqhubeka nalo msebenzi yize sekukhona ushintsho endleleni okwenziwa ngayo ngenxa yokuhlasela kweCOVID-19.

UMnu uHloniphizwe Mtolo, usihlalo weShell SA

Isithombe: Sithunyelwe

Wafundela umkhakha wesayensi kodwa wagcina esebenza kwi-retail kanti kumanje uphethe enye yezinkampani ezinkulu zikawoyela eNingizimu Afrika. Usihlalo weShell SA ulandise uSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

IZINTO ezimsebenzelayo, nokuyizona aphokophela ukuzilandela emsebenzini wakhe njengomholi, uzifunde kuyise, nathi nguye umholi abukela kuyena kukhona konke.

UMnu uMusa Makhunga umsunguli nomqondisi weHR Matters

Izithombe: Zithunyelwe

Uwungoti wakwandabazabantu nomeluleki wosomabhizinisi ngamaqhinga okukhulisa ibhizinisi. UZANELE MTHETHWA uxoxe noMnu uMusa Makhunga

UKUBONA igebe emkhakheni wezindaba zabasebenzi ezinkampanini kwenze ukuthi asungule inkampani esiyisixazululo kwabaningi ungoti wezakwandabazabantu nosomabhizinisi.

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd