UNksz uNosipho Zulu, umsunguli weFood by the Gift, yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Isitshudeni sasenyuvesi esasigwema ukuvaleka saqhamuka necebo lokudayisa, okwagcina kusizalele ibhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

WAQALA edayisa amakhekhe ama-muffin enyuvesi ukuze angavaleki. Emva kwaloko wengeza amasemishi nama-platter.  

Loku kugcine kuzalele uNksz uNosipho Zulu ibhizinisi lokupheka iFood By the Gift, ezinze eMgungundlovu, KwaZulu-Natali.

UNksz uZulu, oneminyaka ewu-23, uqale izinto ezithinta ibhizinisi ngo-2016 ngenkathi enza i-Certificate in Business Administration eNyuvesi yaKwaZulu-Natali (e-UKZN). Lezi zifundo ngamabhizinisi zimvule amehlo zamkhuthaza ukuthi aqale ibhizinisi.

“Kuthe ngonyaka olandelayo ngengeza amasemishi nama-platter, kwaqhubeka kanjalo-ke. Ngibhalise i-Food By The Gift ngo-2018,” kusho le ntokazi edabuka kwesaKwaMthethwa, Empangeni, KwaZulu-Natali.

Lo somabhizinisi, osewengeze i-Bachelor of Business Administration ne-BCom Honours yase-UKZN, uthi ngaphandle kokuthi ubefuna ukuzenzela imali kodwa ubevele enothando lokudla, okungesinye sezizathu ezenza ukuthi agxile ebhizinisini lokudla.

Uthi okwamanje ukudla kwe-Food By The Gift kutholakala eMgungundlovu namaphethelo kuphela. Nokho uyafinyelela kwezinye izindawo uma kukhona abafisa azobaphekela emicimbini noma emibuthanweni.

Ukudla kwakhe okujwayelekile kwansuku zonke kubiza kusukela kuR55 kuya kuR80 kanti ama-platter aphakathi kukaR450 noR650.

Izibiliboco zaseFood by the Gift zidekiwe

Umsebenzi wansuku zonke uwenza yedwa bese kuthi uma kunemicimbi kuba khona abamlekelelayo ukuqhuba umsebenzi ngendlela efanele.

Ukungabi nezinto zokusebenza ezanele, indawo evulekile yokusebenza nobuningi bomsebenzi ngezinye zezingqinamba abhekene nazo. Uthi ukusebenza ngokuzikhandla kwenza umsebenzi uqhubeke kahle.

“Kumele usebenze kanzima, uzimele, usebenze ngesikhathi, ucwaninge zikhathi zonke bese wenza isiqiniseko sokuthi uyayihlela yonke into oyenzayo,” kusho uNksz uZulu, oyisitshudeni se-Academy of Women Entrepreneurs, eyenganyelwe yi-US Embassy eNingizimu Afrika.

Ukuzama ukwehluka kwezinye izinkampanini zokupheka usungule i-Nourish SA, umkhiqizo weziphuzo ngezakhamzimba ezinempilo. Kwi-Nourish SA ubambisene noDkt uPretty Mkhize oyi-homeopath, okuwuye ohlola amakhambi emvelo nezithako ezisetshenziswayo ukuthi azinabungozi emakhasimendeni.

E-Food by the Gift bazisa ukudla okunempilo

Weluleke abasafisa ukungena kwezamabhizinisi ukuthi basebenze ngokuzikhandla, baphinde bazisondeze ebantwini asebevele benza loko abasafisa ukukwenza. 

“Okunye futhi wukuthi bazihluphe ngokucwaninga, bazibuze ukuthi iyiphi inkinga abazoyixazulula ngabafuna ukuqala ukukwenza bese behambela imicimbi yezamabhizinisi ukuze bathole ulwazi,” kweluleka uNksz uZulu.

Manje usephokophele ukuthi i-Food By The Gift igcine isinezindawo zokudlela futhi itholakale nakwezinye izifundazwe nokuvula amathuba omsebenzi.

Facebook: Food By The Gift

Instagram: foodbythegift 

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page