Isivuno

UDkt uMatome Moloto uwudokotela nomlimi

Isithombe: Sithunyelwe

Ukungawutholi umsebenzi kukamfowabo emva kokufundela ukukhiqizwa nokunakekelwa kwezilwane kuholele ekutheni udokotela agcine esewumlimi, uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UMA engelaphi iziguli lapho esebenzela khona uDkt uMatome Moloto, usuke esepulazini lakhe elikhulisa futhi lidayise izinkukhu, izimbuzi, izinkomo nezingulube. Izithelo zona bazitshalela ukuzidlela bona bewumndeni, abazidayisi.

UNkk uJoyce Gumede, usihlalo weBhangazi CPA

Izithombe: Zithunyelwe

Ngemva kokubuyiselwa umhlaba eminyakeni ewu-21 edlule, umphakathi waseBhangazi, eSt Lucia, unethemba lokuthi usuzohlomula ngento ecacile kulo mhlaba. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGONYAKA ozayo kulindeleke ukuthi kwakhiwe indawo yokuvakasha, iHeritage Lodge, enamagumbi awu-60 nokubhekwe ukuthi idle uR20 million engxenyeni yomhlaba owabuyiselwa umphakathi waseBhangazi, eSt Lucia.

UMnu uPeter Setou, isikhulu esiphezulu seVumelana, esiza imiphakathi ebuyiselwe umhlaba

Izithombe: Zithunyelwe

Ukubuyiselwa umhlaba akusho ukuthi uzokwazi ukuwusebenza uma ungenalo ulwazi nemali. Yileli gebe iVumelana ezama ukulivala. Isikhulu esiphezulu sayo sixoxe noSLINDILE KHANYILE ngomsebenzi wayo

KUBALISWA mihla namalanga ngokuthi lubheda kangakanani uhlelo lokubuyiselwa komhlaba njengoba kukhona amanye amapulazi athi uma esebuyiselwe emiphakathini eyayiphucwe umhlaba agcine esephenduke umhume wabaphangi ngoba engasetshenziswa.

UNksz uThando Magane owumlimi nomfuyi uthi nakule ndima kuyaqhethwa ehhovisi

Izithombe: Zithunyelwe

UKUBA wumlimi akusho ukuba wu‘mangcola’ futhi akusho ukusebenza ensimini kuphela. UNksz uThando Magane uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngale ndima

USESUNGULE isikole sokuqeqesha abalimi, iFresh Nest Farmers’Academy, ngoba efuna abalimi bagweme amaphutha awenza ngesikhathi esanda kuqala ukuba wumlimi.

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd