Kugiya Ongoti

Kubaluleke ngani ukuthi sithenge emabhizinisini abantu abamnyama, kuloba UNTOKOZO BIYELA

UMA ungabheka umhlaba jikelele uzoqaphela ukuthi thina sizwe esimnyama sisemsileni uma kuziwa kwezomnotho. Ziningi-ke izizathu ezenza loku.

Hloboluni lwebhizinisi ongaluqala? UNTOKOZO BIYELA uyakucebisa

ABANTU abaningi abafika kimina bezocela ukucetshiswa ngezamabhizinisi baye bafike bengazi ukuthi hloboluni lwebhizinisi okufanele baluqale. Nami ngiye ngingazi ukuthi ngizothi kumuntu akaqale hloboluni lwebhizinisi uma kwayena engazazi ukuthi yini athanda ukuyenza.

UMnu u-Owen Nkomo oyisikhulu esiphezulu se-Inkunzi Wealth Group uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezinto eziningi ezithinta umnotho wakuleli, amandla emali, izibalo zabangasebenzi nokunye. Lalela ingxoxo yabo.

Uma singaqonda isimo sosomatekisi, singabona ukuthi kungani u-R1 billion uwutiki emehlweni abo, kuloba uYamkela F Spengane

SISANDA kubona omunye ukhukhulelangoqo wesiteleka semboni yamatekisi, bekhala ngobuncane buka-R1 billion ovela kuhulumeni ukubasiza ebunzimeni ababhekene nabo ngenxa yobhubhane iCOVID-19. Njengejwayelo, iningi labantu libe nemibono ezinkundleni zokuxhumana, eminingi yayo ebonisa ukungazi.

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd