Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNqubeko Ndlela, umsakazi weNongoma FM nenxusa leVodacom

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Cha, ngikhule ngingaphiwa. Ekhaya asijwayezwanga ukuphiwa imali sisebancane.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ngo-2015, ngayivula eCapitec.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi ukuhamba kwesikhathi kusho (ukuncishelwa) ngamandla kwayo (imali).

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2015, ngihola uR1 500.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo izimpahla zokugqoka nezinye izinto engangizidinga.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ngakhe indlu yami eyangibiza imali engangoR57 000, kanti kumanje nje ngimatasa ngokuthenga ifenisha yayo.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukududana nabangani siyozijabulisa ezindaweni zobumnandi. Kodwa-ke sengathatha isinqumo sokuyiyeka yonke leyo nto.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Yebo, kwake kwangehlela phambilini. Ngalahlekelwa yimali eningi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi uma unemali ungayibhubhudli ezintweni ezingenasidingo.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala amabhizinisi bese ngiqasha intsha yangasekhaya, oSuthu.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi bangasebenzisi imali ezintweni ezingenasidingo kodwa abenze into ebonakalayo uma benemali bayitshale nasemabhizinisini okwakha.

You cannot copy content of this page