Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPurity ‘uMaShezee’ Magaya, umsakazi weHighway Radio, umculi we-Afro pop ne-marketing strategist yePasculus Creative

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ukuba ne-akhawunti yasebhange sengifunda u-Matric. Ngayivula eStandard Bank.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi kunzima ukuyithola kanti kulula ukuyisebenzisa uyiqede, ikakhulukazi uma ungahleli ukuthi uzoyisebenzisa kanjani.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi kwakuyimalini kodwa ngaqala ukusebenza ngo-2005.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo izinto ezincane nezimnandi engizithandayo.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukukwazi ukuzithengela izinto engizifunayo, ngingaceli yonke into kumama. Okunye futhi ngikwaze ukuzifundisa ngenza i-Honours nesitifiketi se-Digital Marketing.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukwenza iphutha lokulutheka ngakhokhela umuntu owayethembise ukungisiza ngihlolelwe ukwenza izincwadi zokushayela ngokushesha kodwa ngagcina ngingasizakalanga. Nokho loko kwangisiza ngafunda ukuthi kuyasiza ukwenza izinto ezibalulekile ngokwakho nangendlela eqondile kusenesikhathi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kuyasiza ukuba nerekhodi elihle lokuthenga ngesikweletu ngoba kwenza kube lula ukuthi uthembeke uma usufuna ukuboleka imali ebhange noma ufuna (ukuthatha) isikweletu esikhulu.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha ingxenye yawo ngithenge izinsizakusebenza engizidinga enkampanini yami, enye ngiyitshale ebhizinisini lokwakha, ngithenge amasheya, nginikele ngenye ezinganeni ezidinga imali bese esalayo ngingcebeleke ngayo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi kusemqoka ukuphila impilo elingana namandla akho. Ungavumeli ingcindezi yokubona kwenziwa (ngabalingani) ikwenzise izinto ezingenasidingo. Abatshale imali bathenge namasheya azobasiza babenemali (ngomuso).

You cannot copy content of this page