UNkk uKhumalo weBPSC Carpenters noNksz uLiat Madinane weSika Creative Agency

Izithombe: Zithunyelwe

Kuthuthukiswe amakhono abasafufusa ngomncintiswano. INTATHELI YOMBELE iyabika

Share this now

UKUZAMA ukuxhasa nokufukula osomabhizinisi abasafufusa, umasipala waseThekwini wenze umncintiswano i-eThekwini Municipality’s Lion’s Den Awards, lapho uklomelise khona osomabhizinisi abayisithupha ngoR120 000.

Kulo mcimbi bekuqhudelana osomabhizinisi abayisishiyagalombili ngokuveza amacebo abanawo ngamabhizinisi abo ukuze basizwe ngemali nokunye okungenza amabhizinisi abo adlondlobale.

Ngaphandle kokuhlabana ngemali, umasipala uzosiza abayisithupha abanqobile ngokubacija ngolwazi lokuphatha amabhizinisi, uqinisekise ukuthi bayasimama.

Umklomelo omkhulu wosuku i-Entrepreneurial Excellence Business unqotshwe wuNksz uLiat Madinane weSika Creative Agency noNkk uSlindile Khumalo weBPSC Carpenters, bobabili abahlabane ngoR30 000 emunye.

Emkhakheni we-Established Business kunqobe uMnu uSiyanda Shabane weSG Bakery noNksz uSthombe Madida we-Essentially Essential, bobabili bahlomula ngoR20 000 ngamunye.

UMnu uWandile Kunene weBrew Brothers Café noNksz uBathabile Dlamini weMthuqasi KaBaba bahlabane ngoR10 000 umuntu ngamunye emkhakheni we-Emerging Business.

UNksz uMadida we-Essentially Essential, eyenza imikhiqizo yesikhumba, uthe ujabule ngokuhlabana kulo mncintiswano, wabonga umasipala ngakuzuzile.

“Uhambo lwami noMasipala waseThekwini luqale ngo-2020 ngisesohlelweni lwawo lokucija amathwasa. Ngiyawubonga kakhulu ngokungeseka kwawo ukufeza amaphupho ami,” kusho yena.

UKunene, uNksz uDlamini, uNksz uMadida, uShabane, uNkk uKhumalo noNksz uMadinane

UKunene uthe bazosebenzisa imali abayiwinile nokunye abazosekwa ngakho ukukhokhela izindleko zobulungu nokuthuthukiswa kwamakhono ezisebenzi zabo.

Kulo mcimbi bekukhona neMeya yeTheku uMnu uMxolisi Kaunda. Uncome uhlelo lwalo mcintiswano, wathi luyingxenye yezinhlelo uMasipala weTheku obamba iqhaza kuzona ukuze kuthuthukiswe osomabhizinisi ukuze bakwazi ukwakha amathuba emisebenzi azosisa intsha engasebenzi, kufukuleke umnotho.

You cannot copy content of this page