Liqhubekile iBhange loMbuso nokuphungulela abathengi umthwalo njengoba lingayiguqulanga imalimboleko

Share this now

IBHANGE loMbuso linqume ukungayishintshi imalimboleko njengoba lithe izoqhubeka ibe ku-3.5%. Leli bhange lithe iseyinde indlela esazohanjwa ukuzama ukuvuselela umnotho okhahlanyezwe wukubheduka kweCOVID-19.

Kanti lithe novalo lokuthi ukuhlasela ngamandla kobhubhane seluqala phansi kwamanye amazwe, kungase kuselule isikhathi ebesilokhu silinganiswa sokuthi umnotho womhlaba uphinde usimame. 

UMphathi waleli bhange uMnu uLesetja Kganyago uxwayise ngokuthi ngeke bona bebodwa bakwazi ukuphucula isimo somnotho. Uthe loku kudinga ukuhambisana nokuheha abatshalimali, ukukhulisa umnotho nokwakha amathuba omsebenzi.

UKganyago uthe balindele ukuthi isimo somnotho siqhubeke sibe manzonzo.

Usomnotho omkhulu waseFNB uNkk uMamello Matikinca-Ngwenya uthe asibamangazanga isinqumo seBhange loMbuso sokugayiguquli imalimboleko, nathe selenze umsebenzi omkhulu wokuphungulela abathengi umthwalo ngokwehlisa le mali kusukela kuqale iCOVID-19.

UNkk uMatikinca-Ngwenya uthe balindele ukuthi amandla emali aqhubeke nokuma ndawonye kodwa wathi bakhathazekile ngokubhekekile uma kuqagulwa ukuthi umnotho ungase ukhule kangakanani.

IBhange loMbuso lithe lilindele ukuthi umnotho ukhule ngo-3.5% ngo-2021 bese kuthi ngo-2022 ukhule ngo-2.4%. – Intatheli yoMbele

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page