UMnu uThulani Zulu, umsunguli weSpillion Arts yaseMandeni, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Nakuba efundele omunye umsebenzi, uthando lwakhe lwezinto zokugqoka ezinemibala egqamile lumholele kwimfashini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

UWUMUNTU oseloku kwathi nhlo ukhonze ukugqoka izinto ezihlukile futhi bekumchaza nokubona izinto ezinobuciko obugqamile. Kepha wayengakaze acabange ukuthi lolo thando lungaba yibhizinisi eselivuthwe ngale ndlela okuyiyo manje.

UMn uThulani Zulungu wumsunguli weSpillion Arts, ekhiqiza izimpahla zokugqoka ezipendwe ngokuciko bemibala egqamile. Uqale ngamakepisi, wengeza izikibha, ama-tracksuit nezigqoko zohlobo ikotoyi. Kepha okugqamise umsebenzi kaZulu yizimbadada nazo ezigqize ngobuciko bemibala egqamile. Leli bhizinisi uliqale ngo-2018, unyaka aphothule ngawo iziqu ze-Financial Information Systems e-University of Johannesburg. 

Izimbadada zeSpillion Arts

“Ngangifuna ukuba wunjiniyela ngoba ngifuna umsebenzi ozongenza ngisebenzele ngaphandle ngoba angikuthandi ukuhlala ehhovisi. Kodwa enye into ngiwumuntu obethanda ukugqoka izinto ezihlukile futhi nobuciko ngibukhonzile.

“Ngithe uma ngiqala ngamakepisi ayebhalwe uLove kanti abantu bazowathanda, ngase ngiyabona ukuthi ithalente likhona. Negama lenkampani liqhamuke kanjalo ngokuthi abantu bathi uma bebona umsebenzi wami bathi ‘unesipiliyoni sale nto’, kwase kungifikela kanjalo ukuthi ngiqambe inkampani ngokuthi yi-Spillion Arts,” kulanda yena.

Okunye okusize ukuthi izimbadada zikaZulu zibe nedumela, nathi kukhulise ibhizinisi, wukuthola amakhasimende angosaziwayo njengombhali wezincwadi uDudu Busani-Dube.

UZulu uthi loku kwenze abantu abaningi bazi ngomsebenzi wakhe, kwamlethela namakhasimende amaningi.

UZulu nombhali wodumo uDudu Busani-Dube, ongelinye lamakhasimende akhe

“UDudu uwumbhali onabalandeli abaningi futhi uyathandwa ngisho nangabantu abakwamanye amazwe abathanda izincwadi zakhe. Emva kokuthi ebhalile ukuthi uthenge izimbadada zami kuligqamisile ibhizinisi lami; kakhulu futhi.

“Enye into izimbadada zami kumnandi ukuzigqoka, zintofontofo onyaweni futhi zihlukile. Abanye abantu nje sebehlale bezigqokele zona ngoba kumnandi ukuzigqoka,” kusho uZulu.

Okwamanje eSpillion Arts usebenza nabantu ababili. Umsebenzi omningi usawenza yena kanti usebenza phakathi kweKZN neGauteng.

Uthi sekumsizile ukuthi usenemoto akwazi ukuzilandela ngayo amathayi nomshini wokugaya izimpahla, okungezinye zezinto ebeziba yinselelo. Kepha isekhona enye inselelo engayi ndawo. “Imvamisa amakhasimende amaningi afika esejahile, umuntu uma umtshela ngokuthi udinga isikhathi ukuze umsebenzi wenzeke kahle, ayi uthole ukuthi ujahile. Bambalwa abantu abafika ngempela benesikhathi bangasho ukuthi sebezidinga manje izimbadada.”

Nokho-ke ukukwazi ukuqonda amakhasimende nezifiso zawo ngenye yezinto uZulu athi sezimkhulisile ebhizinisini. Mlalele echaza.

Izikibha zibiza phakathi kukaR150 noR350, ama-tracksuit abiza uR750 kanti izimbadada zona ziqala kuR350.

Ngaphezu kwezimbadada namakotoyi, iSpillion Arts isiyenza izikibha

UZulu ukhuthaze intsha efisa ukuzisebenza ukuthi izinike isikhathi ikhulise umsebenzi njengoba ethe akulula futhi kudinga ukuthi uzimisele. Muzwe enaba.

Facebook: Thulani Zulu

Instagram: @thulani_zulu

You cannot copy content of this page