NDLELANHLE MFOKAMOGAJANE

Share this now

NGEMVA kweminyaka ewu-23 esebenza emNyangweni wezeziMali nemihlanu ewuphethe, uMnu uDondo Mogajane, usethi khumu.

UMogajane, owumqondisi-jikelele emnyangweni, uyashiya ngoJuni. Ememezela lezi zindaba, uNgqongqoshe uMnu u-Enoch Godongwana uthe uMogajane ukhethe ukungayivuseleli inkontileka yakhe. Isitatimende somnyango sithe uMogajane uthe useyobheka amanye amathuba ngaphandle kukahulumeni.

UMogajane uzokhunjulwa kakhulu ngokuba omunye wabaphathi bomnyango abavimba ukugwamanda umbuso, isahluko esiyichilo emlandweni wokuphatha kukahulumeni we-ANC. 

Wayeyiphini lomqondisi wezimali zomphakathi ngo-2015 ngenkathi yena nabalingani bakhe abanjengomQondisi-Jikelele uMnu uFuzile Lungisa nePhini likaNgqongqoshe uMnu uMcebisi Jonas behlela ukushiya ngemva kokususwa kukaNgqongqoshe uMnu uNhlanhla Nene, kwabekwa uMnu uDes van Rooyen. Ukufika kukaVan Rooyen kwaholela ekwehleni kwamandla erandi ezimakethe, umnotho wezwe walahlekelwa yimali ecela kuR500 billion

Okunye uMogajane azokhunjulwa ngako wukutibila ngenkathi uMengameli uMnu uJacob Zuma efuna ukwenza isivumelwano sokuthenga amandla kagesi aphehlwa ngenuzi kwiRussia. Ngomunye unyaka kwenye yeziNkulumo ngeSimo seZwe zikamengameli lo mnyango waphikelela ukufaka umusho owawuthi iNingizimu Afrika iyophasisa uhlelo lwamandla enuzi ngokwephakethe.

Kwesinye sezigcawu iNational Budget Dialogue, ngoMashi, uthe: “Kufanele sikhumbuze abaholi bethu – ngikhuluma njengomuntu waseNingizimu Afrika – abakuhulumeni nosopolitiki ukuthi abayeke ukuzithwala benze okudingeka sikwenze ukuqinisekisa ukuthi sivulela abantu iminyango nokwenza indawo ekahle ukuze kushintshe impilo yabantu. 

“Uma loko kungeke kubakhuthaze, sesingaqala sithathe iNingizimu Afrika njengezwe eliwayo njengoba izinto izwe eliwayo elaziwa ngazo seziqala ukubonakala, lapho singabakhathalele abampofu khona nokuphucula impilo yabo.”

Izwe lethu liyabadinga abaholi abanjengoMogajane abakhombisa ukuthanda iNingizimu Afrika kunokuthandwa. 

Ndlelanhle lapho uya khona. Uyisebenzele ngobuqotho iNingizimu Afrika.

You cannot copy content of this page