Omame basemakhaya abaziphilisa ngamaganu

Isithombe: Sithunyelwe

Omame bamaganu bayazenzela. Balima emakhaya izitshalo ezingadingi makhemikhali, bondle imindeni yabo. Omunye wabo uxoxe noMOKGADI MOGY MASHAKO

Share this now

NGEMVA kokubona ukuthi ukulinda uhulumeni ukuthi unike abalimi abamnyama umhlaba kuwukulinda umnyama ongenafu, umlimi wesifazane waseLimpopo uthi wazilungiselela ukuthi abe wumlimi ongawasebenzisi amakhemikhali ukulima.

UNkk u-Anna Molala, ongomunye wabalimi abasafufusa abakade besembukisweni iMarula Festival Week ePhalaborwa, eLimpopo, uthi yena nabanye abalimi abambalwa basesifundeni iCapricorn baphoqeke ukuthi bahlangane ukuze bangawi.

Inkampani kaNkk uMolala iMotsule Organic Projects ingaphansi kweMatladi Group yabantu besifazane baseMadisha, eLebowakgomo, ePolokwane, eMamabolo, eMankweng namaphethelo.

I-Marula Festival, engenisa imali ecela kuR50 million ngonyaka kulesi sifunda ibinabantu abangaphezu kuka-2 000 ePhalaborwa phakathi komhla ka-6 no-9 Ephreli.

“Bonke abantu besifazane engisebenza nabo basebenzisa amagceke abo ukulima kanti sibuye sisebenzise amasimu ethu ukucobelelana ulwazi ukuthi singazilima kanjani izitshalo ngendlela engadingi ukusebenzisa amakhemikhali,” kusho yena.

UNkk uMolala uthi ukuxosha izinambuzane usebenzisa ingxube yezitshalo eziwumsinsi wokuzimilela nezasekhaya, okuyizona ezibulala izilokazana. “Ngokusebenzisa esizitshalela kona, izitshalo zethu azibi sengozini yomphumela omubi wamakhemikhali.”

UNkk uMolala, obhalise itafula ngokwesiqu sakhe ngesikhathi sombukiso, uthi izinto ziqale zandonda kodwa kwangcono ngokuhamba kwesonto.

Ukholwa wukuthi nakuba abantu bebefika babuke kodwa bangathengi kepha ukholwa wukuthi kwenze ibhizinisi lakhe laziwa. “Ngikhethe ukuvula ibhizinisi ngokusebenza umhlaba enginawo; ngiqale kancane kancane kodwa manje sengikwazi ukupakisha umkhiqizo wami kahle.”

Uvuna i-lemongrass, i-rosemary, izinhlamvu zemoringa, izinhlamvu ze-chaya nesipinashi, insangu yasehlane nobhontshisi.

“Ngisebenza nabantabami ukuze babone ukuthi kwenziwa kanjani, beyoqhubeka uma sengahamba; basiza nangokudiliva esigodini sethu,” kuphetha uNkk uMolala.

You cannot copy content of this page