UNksz uSthandiwe Zwane, umsunguli weQueenery Wines, yaseDumbe, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukubukela kusaziwayo kwamenza wasungula ibhizinisi elingandile esafunda uMatikuletsheni. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

UKHULE ekhuthazwa yimisebenzi emihle kasaziwayo kwezokuqedisizungu uBonang Matheba, elandela konke okwenziwa yile ntokazi engaconsi phansi kubalandeli bayo.

Kuthe ngo-2017 efunda u-Grade 10, iqhawekazi lakhe lethula i-champagne eyathengwa ubuthaphuthaphu. Loko kumkhuthaze kakhulu waze wafisa ukuba nebhizinisi elisembonini efanayo.

Manje sekuwumlando ukuthi uNksz uSthandiwe Zwane, oneminyaka ewu-20, waseDumbe, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, usungule iQueenery Wines, inkampani edayisa iwayini, ngo-2019 ehlolwa okokugcina kuMatikuletsheni.

UNksz uZwane, owenza unyaka wesibili kwi-Bachelor of Law e-University of South Africa,  uthi okwenze waqala ibhizinisi lakhe ngesikhathi esingelula kubafundi bakaMatikuletsheni, wukuthi ubengeke esakwazi ukulinda isikhathi, esesha amashushu ukuhamba ezinyathelweni zesibuko sakhe. “Ngikhule ngimthanda kakhulu uBonang ngenxa yemisebenzi yakhe nokusebenza kwakhe kanzima, okufakazelwa wukuphumelela kwakhe kwezikaqedisizungu. Wukuvelela kwakhe kwakwenzayo okwenze ngafisa ukuphumelela njengaye.

“Kuthe eseqala inkampani yewayini ngakhuthazeka ngokwedlulele ngafisa ukuba nebhizinisi elifana nelakhe ngelinye ilanga. Ngaqala lapho ngazihlupha ngolwazi lokuthi ngingaliqala kanjani ibhizinisi elinjengaleli,” kulanda yena.

Ekuzihlupheni kwakhe ngolwazi ugcine exhumana nenkampani yaseKapa evubela iphinde ihluze izinhlobo ezihlukene zewayini, nokuyiyona emsiza ngokuvubela izinhlobo ezintathu zeQueenery Wines kusukela ngo-2019.

Uthi okwenza umthwalo wangaba mkhulu kakhulu wukuthi unina ongasekho emhlabeni wamshiya nemali, okuthe eseqala iQueenery Wines wathatha ingxenye yayo nenye ayeyibekile waqala ibhizinisi ngoR18 000.           

Izinhlobo ezintathu zewayini leQueenery Wines

Isitoko sakhe sokuqala kwaba ngamabhodlela awu-60. Ujwayele ukudayisa amabhodela awu-30 ngenyanga. Uthi: “Okwamanje ibhodlela ngalinye libiza uR90 iSemi Sweet White, iSweet Rose neDry Red, kanti maduze ngizokwethula ezinye izinhlobo zalo ezintsha ezizobiza uR150 ibhodlela ngalinye.

“Amakhasimende ami amaningi ngabantu besifazane, kanti umkhiqizo wami uyatholakala noma ngabe ukuphi nendawo kanti sengike ngawudayisa kwezinye izifundazwe naseBotswana,” kusho yena.

UNksz uZwane uthi uthando asenalo ngaleli bhizinisi, yize yena engabuthi mbibi utshwala, selwenze wafisa ukusiza abanye abafisa ukuqala ibhizinisi elifana nelakhe.

UNksz uZwane uthi ufisa ukugcina esenendawo yokudlela nendawo azodayisa kuyo iwayini lakhe.

Facebook: Queenery Winery/Hleloluhle Zwane

Instagram: usthaahzwane

You cannot copy content of this page