UMQONDISI-JIKELELE womNyango wezeziMali uMnu uDondo Mogajane uzoshiya kulesi sikhundla uma kuphela inkontileka yakhe ngoJuni. Umnyango umemezele ukuthi uMogajane, oseneminyaka ewu-23 ewusebenzela, ukhethe ukuyobheka amanye amathuba ngaphandle kukahulumeni. Wengeze ngokuthi seluqalile uhlelo lokuqala ukubheka umqondisi-jikelele omusha.

Share this now
You cannot copy content of this page