UMnu uMpendulo Zulu, umfundi owenza ama-ironing board waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usekwazi ukondla kubo obegconwa wontanga ezihlupha ngokufunda umsebenzi wezandla. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

NGOKUJWAYELEKILE ungalindela ukuthi umfana waselokishini njengontanga bakhe ukhule edlala ibhola neminye imidlalo ethandwa ngabafana baselokishini. Kepha uphume eceleni, wazihlupha ngokufunda ukwenza imisebenzi yezandla.

Kwala ngisho ontanga yakhe sebemgcona ngoba engenzi abakwenzayo, waphikelela ngoba efuna kube khona akwenzayo okuzomngenisela imali, akwazi ukulekelela kubo ngokondla. Manje usenebhizinisi elivuthwayo.

UMnu uMpendulo Zulu, wakwaZ eMlaza, eThekwini, wenza ezibukwayo ngokwakha ama-ironing board akuqale ngonyaka odlule. Amathe asebuyele kwasifuba kontanga abebemgcona.

UZulu ematasa enza i-ironing board

UZulu, oneminyaka ewu-17, owenza uGrade 11 Ogwini Comprehensive Technical High School, khona eMlaza, uthi kusukela esemncane ubehlale ezihlupha ngokwenza imisebenzi yezandla ukuze athole imali yokusiza ekhaya.

“Bengivame ukukhanda amabhayisikili, ngiwashe izimoto ukuze ngithole imali yokulekelela umama, udadewethu nomfowethu, ikakhulukazi ngoba isimo sasekhaya (asisihle),” kulanda yena.

Uthi ngakubo kunomlisa waseZimbabwe, uMnu u-Eric Dongo, onebhizinisi lokushisela nowenza neminye imisebenzi yobuciko bezandla, okuthe ngokuthanda umsebenzi wakhe omuhle afuna usizo kuyena. “Ngafike ngamcela ukuthi angifundise ukwenza lo msebenzi, wavuma. Ngaleso sikhathi ngangenza u-Grade 6 ngo-2017. Kuthathe iminyaka emibili engicija, ngagcine sengiwumpetha njengaye. Waqala wangiholela ngoba bese ngiwusizo kakhulu ebhizinisini lakhe, ngimtholela nenqwaba yamakhasimende ngasekhaya.

“Bekwenzeka angiholele uR1 800 ngenyanga noma ngaphezudlwana uma sithole amakhasimende amaningi. Nasekhaya baqala bangeseka manje sebebona ukuthi kukhona engikwenzayo ekubeni babemanqika ngisaqala, nontanga baqala ukungihlonipha yize babengigxeka ekuqaleni,” kusho uZulu.

I-ironing board kaZulu isiphelile

Uthi uma esebona ukuthi umsebenzi usewazi ngokwanele unqume ukuzimela ngonyaka odlule, waqala wenza ama-ironing board kubo. Uqale ibhizinisi ngoR6 000 ayewubeke esasebenzela uDongo.

Uthi: “Ngathatha ingxenye yaleyo mali ngathenga ngayo izinsizakusebenza nemishini yokusebenza. Eminye imishini ngiyiboleka kuDongo futhi ngisaqhubeka (nokuthekela) ulwazi lwalo msebenzi kuyena ngoba unamava kuwona.”

Ubiza uR350 i-ironing board ngayinye kanti uthi ngenxa yokuxinwa wumsebenzi wesikole, lo msebenzi uwenza ngezimpelasonto kuphela. Uthi: “Ukwenza i-ironing board eyodwa kuvame ukuthatha ihora noma amabili, kanti kuyenzeka ngenze awu-15 ngesonto.” UZulu uthi ukwenza ama-ironing board kunezinto ezimqoka okumenzele zona. Muzwe echaza:

Uthi ngabe ukude kakhulu ukube akabuye adayisele amakhasimende akhe ngesikweletu. Enye inselelo wukuthi akakwazi ukufinyelela kwezinye izindawo ezingaphandle kweTheku, yize bebaningi abafuna abenzele ama-ironing board kwezinye izindawo.

“Yingakho nje ngifisa ukuba nenkampani enkulu ebhaliswe ngokusemthethweni, nengizokwazi (ukusebenza ngayo) ngokukhulukeka, ngicije abanye ukwenza lo msebenzi bese ngikhiqizela izinkampani ezinkulu kuleli zwe,” kuphetha uZulu.

Facebook: Wisekiid Zulu

You cannot copy content of this page