UMnu uKibiti Ntshumaelo weLekwa Consulting Engineers yaseKurhuleni, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

Usezuze lukhulu unjiniyela ogxile ekuphuculeni impilo yabantu. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

Share this now

NAKUBA sekuphele iminyaka ewu-20 esiza ewunjiniyela futhi ethuthukisa izindawo namalokishi kodwa usomabhizinisi odabuka  ePhuthaditjaba, eFree State, usawuthanda umsebenzi wakhe. Ukusiza abantu bathole izinto ezincane abanye abazithatha kalula njengokukwazi ukuvula umpompi yinto emjabulisayo nokukwazi ukuxazulula izinkinga athuthukise abanye abantu yikona okumkhuthazayo.

UMnu uKibiti Ntshumaelo utshele iVutivi News ukuthi ukwaze ukuzuza konke loku ngeLekwa Consulting Engineers. Ukuba wusomabhizinisi yinto ayifunde kubo.

“Udadewabo kamama wayewusomabhizinisi futhi ngafunda kuyena. Bengihlale ngifuna ukusiza abantu, ngakho ukuba nebhizinisi bekuyindlela yokulungisa izinkinga zamakhono nolwazi engiluthole ngokuqeqeshwa,” kulanda yena.

Uneziqu zobunjiniyela ne-Postgraduate Diploma in Engineering yaseWits University kanti inkampani yakhe ise-Alberton, Ekurhuleni, eGauteng. Igxile ekuhleleni imisebenzi, ukucwaninga ukuthi izophumelela yini nokwengamela imisebenzi yokuthuthukiswa kwengqalasizinda ehlukene namalokishi.

UNtshumaelo ungomunye wabanikazi beTirovert, inkampani eyakha izitini nezinze eKatlehong, eGauteng esungulwe ngo-2013. Uwumsunguli weGallato 1729 Services, inkampani egxile ekuthuthukiseni nokuphatha izakhiwo, nayo esungulwe ngo-2013.

Uthi ngesikhathi eqala ebhizinisini kwakumnandi. “Ngaleyo minyaka yayingekho into yokuncintisana ngomsebenzi kusetshenziswa amathenda. Into emqoka ekutholeni umsebenzi kuhulumeni kwakuwukuzikhangisa ngokuthi uphume uye kubantu, ikakhulukazi omasipala ababesesekuqaleni ukusungulwa. Ngihambele izifundazwe ngihlangana nezimenenja komasipala abahlukene. Kwakumnandi ngalezo zikhathi, iseqhulwini indaba yokuthi (kufuneka) abantu abawaziyo futhi abawuhloniphayo umsebenzi.”

UNtshumaelo ubeqashe abantu abawu-28 kodwa ngenxa yokugqoza komnotho nokubambezeleka kwemisebenzi yengqalasizinda sekusele abawu-10. Kanti naye amthelile amachaphazelo okuhlasela kweCOVID-19.

“Kudingeke ukuthi sinciphise izindleko, okubuhlungu loku kusho ukuthi sinciphisa u-30% wezisebenzi zethu. Loku kusho nokuthi sinciphise nehhovisi esilisebenzisayo nemiholo. Kube nzima (kodwa) ngenxa yokuba nabantu umuntu abamesekayo nesisebenzisana kahle nabo sikwazile ukudlula ebunzimeni.”

Nokh uNtshumaelo uyaziqhenya ngasekuzuzile uma ebheka emuva. “Siphothule imisebenzi emqoka nemikhulu kusukela ekuhlinzekeni ngamanzi emakhaya, ukusungulwa kwamalokishi amathathu eGauteng nokuba ngabanye babantu abasize umNyango wokuHlalisa aBantu ukuze kuhlinzekwe abantu ngezindlu eMpumalanga, KwaZulu-Natali naseGauteng.”

Unethemba nangekusasa labo njengoba ethe kumqoka ukuthi ibhizinisi libuyekeze elikwenzayo ukuze lizohlale linika amakhasimende akufunayo. Wengeze ngokuthi bayasibona nesidingo sokuthi bahlale bethembekile futhi bewuhlonipha umsebenzi.

You cannot copy content of this page